XF跳DC,末日,公寓,小岛前置

DC前置设置参照

任务选择 ( 1 = 偷偷摸摸 ) ( 2 = 浑水摸鱼 ) ( 3 =气势汹汹 )

任务目标 ( 0 = 金钱 ) ( 1 = 金条 ) ( 2 = 艺术品 ) ( 3 = 钻石 )

保存块板一 选择完成后,点击完成策划板1,然后退出

二级保安卡 ( 2 )

选择武器的人 1 =( 减5% ) 2 =( 减9% ) 3 = ( 减7% ) 4 =( 减10% ) 5 =( 减8% )

选择开车的人 1 = ( 减5% ) 2 =( 减7% ) 3 = ( 减9% ) 4 =( 减6% ) 5 =( 减10% )

选择黑客 1 = ( 减3% ) 2 =( 减7% ) 3 = ( 减5% ) 4 =( 减10% ) 5 =( 减9% )

选择逃生车 ( 0 1 2 3 )

选择武器 ( 0 1 )

完成第二个抢劫板 选择完成后,点击完成策划板2